Hoewel we nog heel druk zijn met de crisismaatregelen, denkt de G40 ook na over de middellange termijn; economisch herstel. BCI deed een uitvraag onder de G40 wethouders economie en werk. Meer dan de helft van de wethouders denkt dat de werkgelegenheid in 2022 weer op het niveau komt van januari 2020. Door de coronacrisis wordt het begeleiden van werkzoekenden naar de beroepen van de toekomst en een leven lang ontwikkelen urgenter dan het al was. Dit om mensen die willen werken voor te bereiden op de banen van de toekomst. Behalve human capital zijn de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen, en het aantrekkelijk houden van het centrum belangrijke aandachtspunten in het vestigingsklimaat van de steden. Het begrip brede welvaart als doel wordt door twee derde van de steden omarmd.

BCI presenteert de resultaten van het onderzoek tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 19 maart. Vervolgens gaan de themagroepen aan de slag met hun inzet op economisch herstel Er zijn tafels voor de samenwerking met het brede MKB, de aanpak van binnensteden en vrijetijdseconomie, de mobiliteitsteams en human capital. We geven daarmee voeding aan de economische herstelagenda die VNG, IPO, EZK en BZK op dit moment opstellen, met een actieve inbreng van de G40. Te gast zijn ook Tof Thissen (UWV) en Mirjam Visscher, directeur regio bij het ministerie van EZK.

Zie ook: Pijler Economie & Werk