Welke steden doen mee met het pijleroverstijgende thema circulariteit?

De woningbouwopgave is terug van weggeweest. Veel steden denken na over hun bijdrage en invulling van deze opgave voor Nederland. In de sessie van de Fysieke pijler hebben we met elkaar teruggekeken naar eerdere grote woningbouwopgaven in de geschiedenis en specifiek hoe de rijksoverheid stuurde op deze ontwikkelingen. Kijkend naar de derde en vierde nota ruimte, de vinex ontwikkelingen, de verstedelijkingsregio’s en naar het nu van het werken met woningbouwimpuls en woondeals. Wat hebben we als steden nodig om leiderschap en initiatief te nemen? Is dat een financieel en juridisch instrument of een gelijkwaardige samenwerking waar ruimte is voor dialoog? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. De themagroep Woningmarkt onder leiding van Karin Schrederhof (wethouder Delft) zet zich in om het onderwerp van sturing bespreekbaar te maken. De themagroep Interbestuurlijke Samenwerking onder de hoede van Jan Hamming (burgemeester Zaanstad) pakt de handschoen ook op. Samen sterk!

Op uitnodiging van de voorzitter Fysieke pijler Maaike Veeningen (wethouder Almere) pitchen de bestuurlijke trekkers van de thema’s uit de pijler de ambities en doelen voor 2023. Liesbeth Grijsen (wethouder Deventer) en Martina Huismans (wethouder Delft) zetten vanuit Leefomgeving en stedelijke transformaties in op kennisdeling op drie grote onderwerpen. Zoals het programma Mooi Nederland van het ministerie van BZK over stedelijke verdichting met kwaliteit, het vervolg van de NOVI/NOVEX en het thema water en bodemsturend. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet volgend jaar van start gaat en het grootste werk daarin is gedaan.

Tilburg wil voor de G40 aan de slag met circulariteit. Niet met de ambitie om een nieuwe themagroep te starten, maar wel om met een aantal steden samen te werken op dit pijleroverstijgende thema. Bas van der Pol (wethouder Tilburg) ziet programma Het Nieuwe Normaal als inspirerend voorbeeld en wil verkennen of de G40 zich kan aansluiten bij dit grote steden programma.

Duurzaamheid zet in 2023 vol in op de ontwikkeling van drie positionpapers met duidelijke boodschappen. Op deze manier zetten zij de lobby vanuit de G40 kracht bij. Paul Schenderling zette met een lezing over 'postgroei' in plaats van 'groene groei' de aanwezigen aan het denken over of groene groei nog wel mogelijk is? De basis voor het eerste positionpaper is daarmee gelegd; het creëren van een nieuw wenkend perspectief en het betekenisvol daarin zijn als stad. Claudio Bruggink (wethouder Hengelo) en Tanja de Jonge (wethouder Dordrecht) trekken samen met Rene Tuijn (wethouder Zaanstad) deze kar.

Op uitnodiging van Marco Wenzkowski (wethouder Apeldoorn) en Maarten Burggraaf (wethouder Dordrecht) was het ministerie van IenW aanwezig. In deze themagroep werken steden samen met het ministerie aan de opgave van slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. De vraag hoe ontwikkelen onze binnensteden zich duurzaam en worden ondersteund door digital twin en vernieuwde vormen van mobiliteit is de vraag die vandaag centraal staat. Deze themagroep is momenteel bezig om de kring van betrokken steden te vergroten. Wie doet er mee?

Op 31 mei ontmoeten de steden elkaar weer tijdens de bijeenkomst Fysieke pijler op de bestuurlijke netwerkdag in Amersfoort. Tot dan!

Fysieke pijler