Nieuws

Zonder sterke steden geen gezond, welvarend, duurzaam en sociaal Nederland

Op 2 juli spreekt de Tweede Kamer over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. De VNG heeft namens de gemeenten een brief naar de Kamer gestuurd en daarin alle pijnpunten genoemd. En die zijn er volop! Denk aan de tekorten op het sociale domein, onvoldoende uitvoering van artikel 2 van de Financiële verhoudingswet en de zeer oneerlijke opschalingskorting. Ter voorbereiding van de brief van de VNG hebben we als G40 een eigen position paper opgesteld en dat aan de VNG aangeboden.

Hierin benadrukken we de zaken die vanuit het perspectief van de steden zo snel mogelijk goed geregeld moeten worden:

  • schrappen van de opschalingskorting
  • naleven van artikel 2 van de Wet Financiële verhoudingen
  • voldoende middelen voor uitvoering van de jeugdzorg en Wmo en afschaffen Wmo-abonnementstarief
  • ruimer gemeentefonds en herverdeling van middelen
  • volledige compensatie van de kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis
  • een verdeling van die middelen die recht doet aan de meer dan evenredige inzet in de steden
  • normering van het gemeentefonds die leidt tot stabiele, voorspelbare inkomsten
  • anticyclisch investeren, in woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid, economische veerkracht en sociaal kapitaal

Lees de position paper Financiële verhoudingen (pdf)