Nieuws

Webinar: De coronacrisis en de stad

De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten. Platform31 en het G40-stedennetwerk reiken handvatten en een denkkader aan om in dit moeilijke proces keuzes te maken. In het rapport ‘De coronacrisis en de stad’ vindt u drie scenario’s over het verloop van de crisis, zes integrale, gestileerde handelingsperspectieven, mogelijke integrale maatregelenpakketten, meer dan 70 beschreven effecten en 35 beleidsopties. De hoogtepunten werden in het webinar op 16 juli 2020 besproken.

Klik op de afbeelding om het webinar te bekijken: 

Webinar