Nieuws

‘We kijken allemaal naar de groei en krimp van steden’

Interview met Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving)

Hoe kan een stad economisch succesvol zijn en tegelijkertijd leefbaar, een fijne plek om te wonen? Hoe houden we welvaart en welzijn met elkaar in balans? En van wie is de stad? Allemaal vragen die centraal staan in het deelcongres De Welvarende Stad op de Dag van de Stad op 29 oktober. Eén van de sprekers daarbij is Otto Raspe, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Hoe kunnen we de stadseconomie zo inrichten dat iederéén profiteert?’

Dit centrale thema speelt bij alle steden?

“Ja maar dat is overal anders in te vullen. Je hebt groeiers, zoals Amsterdam en je hebt steden met achterblijvende economische groei, zoals bijvoorbeeld Heerlen. Bij Amsterdam speelt eerder de vraag hoe ze daar de groei van de stad kunnen faciliteren, zonder dat de woningmarkt verder onder druk komt te staan, er segregatie optreedt of verdringing van bepaalde groepen. In Heerlen zullen ze meer bezig zijn met de vraag hoe je een bepaald welvaarts- en welzijnsniveau kunt behouden. Moeten we juist meer gaan bouwen of juist gaan slopen? Vanuit dit deelcongres De Welvarende Stad willen we in brede economische zin stedelijke groei behandelen, ook wat de sociale en ecologische repercussies zijn die daarbij komen kijken.”

Wat is uw rol bij het deelcongres?

“Ik zal zelf een presentatie geven om het deelcongres mee te openen. Die gaat over de laatste studie van het PBL ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’, en hoe we grip kunnen krijgen op de groeiprocessen van steden. Ik focus op factoren waar stedelijk beleid iets mee moet, en geef een aantal casestudies daarbij. Eindhoven is een goed voorbeeld van een groeistad. Kunnen we, en zo ja hoe, dat kunstje toepassen op andere steden? Dat licht ik toe.”

Waar kijkt u zelf vooral naar uit?

“Waar ik naar uitkijk in dit deelcongres, maar ook op de Dag van de Stad in het algemeen, is dat mensen van diverse pluimage met elkaar praten over actuele thema’s. Vanuit verschillende invalshoeken delen we kennis met elkaar. Of het nu vanuit de praktijk is of vanuit de wetenschap, we kijken allemaal naar de groei en krimp van steden. Ik kijk uit naar de kruisbestuiving die ontstaat uit al die verhalen.”

Het thema van de dag is Stad in Balans. Wat betekent dat voor De Welvarende Stad?

“De stad in balans betekent dat we zowel kijken naar de stad als naar de economie, zowel naar het sociale als naar het ecologische, zeg maar het klimaat en de energie. Kortom, we moeten breder kijken naar wat er allemaal in steden en regio’s gebeurt. Een balans moet er zijn tussen de verschillende groepen in de stad maar ook tussen thema’s en actoren. De stad gaat om mensen. Het is mooi dat die verschillende verbanden terugkomen op de Dag van de Stad en dat al die experts daar hun licht op laten schijnen. De grote vraag daarbij is wat werkt wel en wat werkt niet. Daar wil je van elkaar over leren.”

Waarom is dit deelcongres zo belangrijk?

“Het is interessant voor alle experts die bezig zijn met stedelijke en regionale ontwikkelingen, die zouden hier bij De Welvarende Stad hun kennis kunnen ophalen. We geven in korte tijd inkijkjes en overbruggen verschillende thema’s, zoals woningmarkt en economie, trickle-down-effecten en segregatie en de energietransitie.”

Meer informatie:

  • De Dag van de Stad 2018
    De Dag van de Stad is een onmisbaar evenement voor ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en medewerkers van kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Voor leden van het G40 Stedennetwerk is de toegang gratis. Wees er snel bij om één van de 2.000 kaartjes te bemachtigen. Op www.dedagvandestad.nl vindt u alle informatie over het programma, de sprekers, de thema’s, inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier. De G40 is medeorganisator van deze dag.
  • De economische agenda voor stad en regio
    Dr. Otto Raspe is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Met het rapport Stedelijke regio’s als motoren van economische groei pleit hij met zijn medeauteurs voor de versterking van de regionale economische structuur door ontkokering van en afstemming tussen regionaal en nationaal beleid. Woon- en leefomgeving, infrastructuur (bereikbaarheid) en human capital zijn daarin belangrijke factoren. Een uitgebreid interview daarover publiceerden we eerder dit jaar in het magazine ‘De economische agenda voor stad en regio ’.
  • Kennisdossier Economische veerkracht
    Dit kennisdossier brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van economische veerkracht langs verschillende lijnen in beeld: regionale economie, lokale kracht, innovatie, werkmilieus, ondernemerschap.