Nieuws

Van onbegrepen gedrag naar een begrepen en effectieve aanpak

In onze G40 steden zien we een toename van inwoners waar sprake is van zowel zorg als veiligheidsproblematiek. Dit leidt tot een toenemende druk op de zorg en overlast in woonwijken en toenemende onveiligheid voor inwoners en risico op gewelddadige incidenten. In de position paper Van onbegrepen gedrag naar een begrepen en effectieve aanpak roepen we het Rijk op om stelsel overstijgende samenwerking verder mogelijk te maken om zowel aan de voorkant erop tijd bij te zijn als passende maatregelen te kunnen nemen waar zorg in een woning in de wijk niet toereikend is. 

Deze position paper heeft G40 ingebracht in het rondetafelgesprek over verward of onbegrepen gedrag en veiligheid dat 30 mei jl. door de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid was georganiseerd, in het kader van een parlementaire verkenning. VVD-Kamerlid Michon-Derkzen en GL-PvdA-Kamerlid Mutluer waren rapporteurs. In de reader is alle input van de deelnemers van het rondetafelgesprek te vinden. De verwachting is dat de rapporteurs voor het zomerreces nog hun rapport met bevindingen naar de Kamer sturen. Na het zomerreces wordt er een debat over dit onderwerp ingepland.