Nieuws

"Vaak kunstmatig onderscheid tussen overheid en bedrijven"

Op 25 september spreekt Willemien Vreugdenhil, wethouder in de gemeente Ede en voorzitter pijler Economie & Werk van het G40-stedennetwerk, tijdens het Social Enterprise Overheidscongres, hét jaarlijkse congres over de samenwerking tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden. Zij vindt deelname aan dit congres voor gemeentelijke accountmanagers en inhoudelijke deskundigen een must.

Hoe maken sociaal ondernemers volgens u het verschil?
Toen ik net was gestart als wethouder ben ik met Social Enterprise NL op studiereis naar Engeland geweest. Ik vond dat heel inspirerend! Erg bijgebleven is een bezoek aan een sociale onderneming in de zorg. Daar was een mevrouw in een rolstoel die maar niet rechtop wilde zitten, hoeveel ergotherapie ze ook kreeg. De directeur raakte in gesprek met de vrouw. In haar kamer hingen foto’s van een mooie vrouw, die ze vroeger was. Ze haatte haar rolstoel, maar zou nog graag één keer mooi willen zijn. Op een dag kreeg ze geen ergotherapie maar een schoonheidsspecialiste. Ze genoot en ging vanzelf rechtop zitten. Niet omdat ze dat moest van de verzorging, maar omdat ze dat zelf wilde. Een onorthodoxe werkwijze met een fantastisch resultaat!

Op welke maatschappelijke uitdaging kunnen sociaal ondernemers volgens u het verschil maken?Sociaal ondernemerschap zie ik als een ondernemende manier om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dat is nodig; er wordt vaak kunstmatig onderscheid gemaakt tussen een overheid die er is voor de maatschappij en de zwakkeren, en een bedrijf dat alleen zou gaan voor het eigen gewin. Er zijn veel voorbeelden van ondernemers die maatschappelijk relevant bezig zijn; in de circulaire economie, in de wijk, en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dat vaak beter dan de grote en traditionele instituties zoals sociale werkbedrijven en zorginstellingen.

Het congres draait om ontmoetingen tussen ambtenaren en sociaal ondernemers, en delen van expertise. Wie wilt u op het congres ontmoeten?
Het congres is bedoeld om ontmoetingen te realiseren tussen sociaal ondernemers en ambtenaren van de gemeente. Dit op basis van maatschappelijke uitdagingen zoals zorg, luchtvervuiling, armoede, schulden, klimaatverandering en werkloosheid. Het lijkt me goed als de gemeentelijke accountmanagers ook inhoudelijke deskundigen meenemen, zodat het gesprek kan gaan over hoe sociaal ondernemers oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Dat willen we stimuleren, daarom geldt voor leden van het Stedennetwerk G40 de actie van twee kaartjes voor de prijs van één!

Kijk voor het programma en deelname op de website van het Social Enterprise Overheidscongres.