Nieuws

Uitkomst verkiezingen G40-bestuur

Van 4 tot en met 22 juli vonden verkiezingen plaats voor een nieuw dagelijks bestuur en (vice)voorzitters van de pijlers ‘Sociaal’, ‘Fysiek’ en ‘Economie en werk’. De uitkomst is inmiddels vastgesteld en we kunnen constateren dat het zittende bestuur een nieuw mandaat heeft gekregen van de leden van de G40. Daarnaast zijn er twee nieuwe gezichten die als vicevoorzitter van de pijlers ‘Sociaal’ en ‘Economie en werk’ zullen fungeren. De functie ‘vicevoorzitter pijler Fysiek’ is vacant gebleven. Deze zal op een later moment worden ingevuld. Het nieuwe dagelijks bestuur start formeel tijdens de netwerkbijeenkomst op 22 en 23 september 2022.

Samenstelling dagelijks bestuur

 • voorzitter: Paul Depla, burgemeester Breda
 • eerste vicevoorzitter: Arjen Gerritsen, burgemeester Almelo
 • tweede vicevoorzitter: Jos Wienen, burgemeester Haarlem
 • voorzitter pijler ‘Fysiek’: Maaike Veeningen, wethouder Almere
 • voorzitter pijler ‘Sociaal’: Cathalijne Dortmans, wethouder Helmond
 • voorzitter pijler ‘Economie en werk’: Frank den Brok, wethouder Oss

Bestuur pijlers

 • voorzitter pijler ‘Sociaal’: Cathalijne Dortmans, wethouder Helmond
 • vicevoorzitter pijler ‘Sociaal’: Froukje de Jonge, wethouder Almere
 • voorzitter pijler ‘Economie en werk’: Frank den Brok, wethouder Os
 • vicevoorzitter pijler ‘Economie en werk’: Adam Elzakalai, wethouder Amstelveen
 • voorzitter pijler ‘Fysiek’: Maaike Veeningen, wethouder Almere
 • vicevoorzitter pijler ‘Fysiek’: vacant