Nieuws

Tegengaan energiearmoede is gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten én Rijk

Veel gemeenten maken zich grote zorgen over de energiearmoede onder hun inwoners en dat zit leidt tot financiële problemen. De huidige rijksmaatregelen zijn onvoldoende om de stijgende lasten op te vangen. Vanuit de themagroep Armoede en schulden is, in samenwerking met de Sociale Pijler, een brief gestuurd naar minister Schouten en de Tweede Kamer om hier aandacht voor te vragen en de oproep te doen in gesprek te gaan om dit in gezamenlijkheid aan te pakken.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Meer informatie: 
themagroep Armoede en schulden