Nieuws

Steunverklaring G40 stedennetwerk voor Wet betaalbare huur

Samen met een coalitie van gemeenten, huurders, beleggers en verhuurders heeft de G40 een steunverklaring voor de Wet betaalbare huur aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer commissie Binnenlandse zaken. Voor het G40 Stedennetwerk is betaalbaar wonen van groot belang. Onze ambitie is dat inwoners een zeker bestaan en gelijke kansen hebben. Met een gezond en veilig thuis voor iedereen in leefbare wijken, zie G40-kernboodschappen.

Een betaalbare huurwoning is één van de voorwaarden voor bestaanszekerheid voor onze inwoners. Zonder enige vorm van huurprijsregulering is het voor mensen met een middeninkomen een grote uitdaging om een betaalbare woning in onze steden te vinden. De woningen zijn voor mensen met doodgewone beroepen simpelweg te duur. Tegelijkertijd hebben deze mensen geen keuze en dwingt de woningnood hen in veel gevallen tot het betalen van een woekerhuur. De Wet betaalbare huur zorgt ervoor dat er meer woningen met een betaalbare en passende prijs verhuurd zullen worden, juist voor de groepen die niet in de sociale huur terecht kunnen. Deze woningen zijn belangrijk voor de groepen mensen die we ook en juist in de steden hard nodig hebben. De G40 vraagt u dan ook om dit wetvoorstel aan te nemen en zo middeninkomens perspectief te bieden in hun zoektocht naar een passende betaalbare huurwoning.