Nieuws

Stedennetwerk G32 gaat door als G40

petit four G40Het Stedennetwerk G32 gaat door onder de naam Stedennetwerk G40. De afgelopen jaren was het aantal leden al gegroeid tot 38 grote steden. Met de aansluiting van Assen en Hilversum per 1 januari 2018 is het moment gekomen om de naam te veranderen in G40.
De nieuwe naam is donderdag 15 februari 2018 tijdens de netwerkdag van de G40 in Schiedam onthuld. Het nieuwe web-adres is www.g40stedennetwerk.nl.

De G40-steden hebben samen ongeveer 5 miljoen inwoners.

Belangenbehartiging en kennisuitwisseling

Het belangrijkste doel van de G40 is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Elke pijler heeft een werkprogramma.

Daarnaast heeft de G40 ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk.

De G40 werkt op veel terreinen samen met andere organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.

Ingrijpende veranderingen

"We staan in Nederland aan de vooravond van ingrijpende veranderingen die alle inwoners van onze steden zullen raken", aldus Ferd Crone, voorzitter G40 en burgemeester van Leeuwarden. "Denk aan de klimaatadaptie, de energietransitie, diverse ontwikkelingen in het sociaal domein en stimulering van het ondernemerschap. Al met al komt er nóg meer op het bord van de steden te liggen, maar dat biedt ook enorme uitdagingen. Dan is het goed dat de grote steden samenwerken binnen een krachtige G40."