Nieuws

Steden nemen voortouw in circulaire economie

Vijf G32-steden (Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Venlo en Dordrecht) hebben op 14 november de City Deal ‘Circulaire Stad’ ondertekend. Zij deden dat tijdens de Landelijke Top Circulaire Economie van de VNG samen met staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), minister Kamp (Economische Zaken), minister Blok (Wonen & Rijksdienst), Royal HaskoningDHV, Circle Economy, TNO en de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht,. Hiermee nemen zij het voortouw om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Bijvoorbeeld door nieuwe huizen te bouwen met materialen uit afgebroken huizen, fosfaat te onttrekken uit rioolwater of een papierfabriek te laten draaien met bermgras.

Een circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. Juist in stedelijke regio’s komen vraag en aanbod van grondstoffen samen. Amsterdam heeft als eerste gemeente en regio ter wereld  anderhalf jaar geleden onderzoek gedaan naar kansen voor een circulaire economie. Ondertekenaars gaan in verschillende buurten ervaring opdoen. Zo worden in Amsterdam in het gebied Buiksloterham dit jaar bouwkavels verkocht waarop circulair en duurzaam zal worden gebouwd door zowel bouwgroepen als individuele zelfbouwers. In Utrecht wordt op dit moment een circulair gebouw gerealiseerd; de voormalige Knoopkazerne wordt hiervoor omgebouwd tot een multifunctioneel rijksgebouw. Daarnaast transformeert het Beurskwartier/Lombokplein rondom het Centraal Station in een ‘living lab’. Hier doet Utrecht ervaringen op met het slim ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte, waarbij hergebruik van grondstoffen centraal staat.

De City Deal ‘Circulaire Stad’ geeft invulling aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie. De deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Bron: Persbericht ministerie van BZK, 11 november 2016.

Zie ook: flyer City Deal ‘Circulaire Stad (pdf)