Nieuws

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is 15 maart te gast in de vergadering van de pijlers Economie en Werk en de Fysieke pijler

We staan aan de vooravond van een omslag naar een nieuwe economische ordening. De economie wordt circulair en gestoeld op hergebruik van grondstoffen en het gebruik van de materialen die we hebben in plaats van steeds nieuwe grondstoffen toe te voegen. Het Rijk heeft dit vertaald in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.  Veel gemeenten zijn ook al zelf aan de slag met initiatieven en projecten om bijvoorbeeld de inkoop te doen middels circulaire criteria; er bestaan allerlei lokale projecten voor hergebruik en circulaire economie is onderdeel van de klimaatplannen die gemeenten hebben. 

De staatssecretaris wil in gesprek met de G40-steden over de omslag naar een circulaire economie. We leggen een relatie met woningbouw; hoe kan het Rijk de bouwopgave (met circulaire materialen) van de steden ondersteunen? En met werk; hoe zorgen we ervoor dat er voldoende mensen zijn om de circulaire economie vorm te geven?

Op 21 februari heeft deze staatssecretaris het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie gepresenteerd. Het Uitvoeringsprogramma heeft vijf transitiepaden; biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptie. Er komt een investeringsplatform en een Versnellingshuis om initiatieven van bedrijven en regio’s mogelijk te maken en/of op te schalen.

In het transitiepad bouw gaat het zowel om de bouw en verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen met circulaire materialen als om infrastructuur. Circulariteit moet het principe zijn in de hele keten, van architectuur tot technisch ontwerp, realisatie, onderhoud en sloop. Ook regelgeving en prestatie-eisen voor de bouw die circulair bouwen worden ontwikkeld, zoals een materialenpaspoort en milieuprestatie-eisen voor gebouwen. In gebiedsontwikkeling vindt innovatie plaats, zoals een stad zonder afval en de slimste wijk ter wereld, die in Helmond wordt gebouwd.