Nieuws

Samen verantwoordelijk voor de transformatie van het sociaal domein

"Stedennetwerk G40 maakt zich ernstig zorgen over de structureel ontoereikende financiering van wettelijke taken t.a.v. Jeugd, Wmo en de bijstand. Deze dwingt gemeenten keuzes te maken die niet alleen ten koste gaan van de ondersteuning voor kwetsbare bewoners, maar van het totale voorzieningenniveau van alle bewoners. Dit zet de noodzakelijke transformatie en de onderlinge solidariteit onder druk. G40 vraagt het kabinet om echte ambitie en lef te tonen door structureel te investeren in het sociaal domein of ten minste het tempo van de bezuinigingen om te buigen, een vangnet in te richten en bij het vaststellen van de budgetten uit te gaan van reële volumegroei."

Lees het position paper Samen verantwoordelijk voor de transformatie van het sociaal domein (pdf)

ombuigen bezuiniging jeugdhulp