Nieuws

Regiodeals: Aan de slag met goede voorstellen uit stad en regio

Het Stedennetwerk G40 feliciteert de 12 regio’s die door het kabinet zijn uitverkoren voor een Regio Deal. Het stedennetwerk was één van de initiatiefnemers van een voorstel aan het kabinet ‘Laat stad en regio bruisen’ dat uiteindelijk heeft geleid tot deze deals. We zijn er trots op dat in 88 regio’s overheden en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen om met plannen te komen die goed zijn voor de regio en voor Nederland, en daarin willen investeren. We realiseren ons dat op dit moment niet iedere regio tevreden kan worden gesteld. We roepen het Rijk op met de initiatiefnemers te bespreken op welke manier andere goede voorstellen uit de regio gerealiseerd kunnen worden. Het zou jammer zijn als die regionale energie verloren zou gaan. Gezamenlijk aan de slag met goede voorstellen uit stad en regio!

Zie ook persbericht Ruim 200 miljoen euro voor 12 Regio Deals (ministerie van BZK)

Tekening: Palmbout Urban Landscape