Nieuws

Reactie G40 op doorrekening Klimaatakkoord

De G40-steden hebben met belangstelling kennisgenomen van de doorrekeningen van het PBL op het Klimaatakkoord en de bijstellingen die het kabinet vervolgens heeft aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. De steden juichen toe dat het kabinet nu kiest voor een eerlijker verdeling van de lasten tussen bewoners en bedrijfsleven. De CO-heffing voor bedrijven ziet de G40 als een positieve bijdrage hiertoe. De vijf aanpassingen die het kabinet voorstelt om tot een definitief pakket aan klimaat maatregelen te komen zijn een stap in de goede richting. De G40 wil daar graag een zesde punt aan toevoegen, het betaalbaar en bereikbaar maken van de energietransitie voor de steden en hun inwoners.

Lees de brief aan minister-president Rutte en minister Wiebes (pdf)