Nieuws

Reactie G40: Onderzoek jeugd toont noodzaak financiële compensatie aan

Vandaag zijn de onderzoeken jeugd, zoals het kabinet die in het najaar met de VNG heeft afgesproken te doen, naar buiten gekomen. Deze onderzoeken laten een toename zien van het aantal jongeren in de jeugdhulp. De VNG is in gesprek met het Rijk voor meer structureel geld. De G40 steden onderstrepen deze inzet.

Mattias Gijsbertsen, voorzitter sociale pijler G40: “Het resultaat van deze onderzoeken rechtvaardigt de noodklok die steden al geruime tijd luiden. De steden werken hard aan een effectieve en efficiënte jeugdhulp. Ze krijgen steeds beter grip op het zorgveld en zetten preventie volop in om de behoefte aan zware hulp terug te brengen, dan wel voor te zijn. Bijvoorbeeld door inzet op achterstandenbeleid, goed onderwijs, maar ook betere samenwerking met huisartsen en zorgverleners. Dat is niet voldoende blijkt nu ook uit deze onderzoeken. Het Rijk is hierbij nodig. Om de veranderingen goed door te kunnen voeren, is tijd en structureel meer geld nodig.

Al geruime tijd vragen gemeenten aandacht hiervoor. Door tekortschietende rijksbudgetten met name in het sociaal domein staan de begrotingen van de gemeenten onder druk. De noodzakelijke kosten voor het sociaal domein zorgen voor steeds minder ruimte om te investeren andere stedelijke opgaven zoals de energietransitie en woningopgave. Dit zijn opgaven waarvoor we gezamenlijk aan de lat staan. Daarom zijn ook extra financiële middelen nodig. Wij dringen er bij het kabinet op aan om dit bij de voorjaarsnota te regelen.”

Toename aantal jongeren in jeugdhulp
Het volume-onderzoek laat een toename zien van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt tussen 2015 en 2017 van 12,1%. Maar liefst 75% van de gemeenten heeft te maken met deze volumegroei. In combinatie met de efficiencykorting van 450 miljoen is de toename van het aantal jongeren dat jeugdhulp krijgt een belangrijke verklaring voor de tekorten bij veel gemeenten.

Open einde regeling
Het diepte-onderzoek bij 26 gemeenten geeft allereerst inzichten voor de gemeenten die hebben meegedaan. G40 steden werken mee aan oplossingen en doen wat nodig is. Het onderzoek laat ook zien dat begrenzen in de Jeugdwet niet eenvoudig is, waardoor het een utopie is dat gemeenten alleen met eigen maatregelen dit dossier de komende jaren financieel in control krijgen.

Structureel meer geld
De VNG heeft in bestuurlijke gesprekken met het kabinet op basis van de concept-uitkomsten van de onderzoeken het belang van structureel meer geld voor jeugdhulp aangegeven. Daarnaast is de VNG met het kabinet in gesprek over hoe gemeenten op een inhoudelijk verantwoorde manier kunnen zorgen dat niet steeds meer kinderen jeugdhulp nodig hebben. De G40 onderschrijft de inzet van de VNG en hoopt dat het Rijk de urgentie onderkent.

Zie ook: Kamerbrief over Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd