Nieuws

Project Entrepreneurial Ecosystems

Op vrijdag 22 september vond de tweede werkconferentie Entrepreneurial Ecosystems en MKB-innovatie plaats in het World Food Center in Ede. Het project is opgezet door de G32 samen met Platform31 en de Universiteit van Utrecht en is een combinatie van therorievorming en intervisie. Aan de intervisie hebben drie ‘triple helix’-regio’s meegedaan. De Entrepreneurial Ecosystem Academy heeft drie Economic Boards onderzocht.

Lees het verslag van de bijeenkomst, bekijk de filmimpressie van de dag en de presentaties

Het project krijgt in 2018 een vervolg met ruimte voor nieuwe ‘triple helix’-regio’s. Vragen die dan aan de orde kunnen komen:

  • Hoe bouwen we een evenwichtige ‘triple helix’ met draagvlak en eigenaarschap bij deelnemende partijen?
  • Hoe ontwikkelen we een strategische agenda, passend bij de uitdagingen van de regio?
  • Hoe ontwikkelen we een effectieve Human Capital aanpak?
  • Ondersteuning van MKB-ondernemerschap
  • Verantwoording naar de achterbannen
  • Versterken van de relatieve positie binnen de nationale en internationale context.

Meer informatie: Joost van Hoorn, projectleider Platform31, joost.vanhoorn@platform31.nl