Nieuws

Pleidooi voor een duidelijke uitlegbare en uitvoerbare Spreidingswet

Het G40-Stedennetwerk heeft samen met de VNG en het IPO een propositie over de Spreidingswet geschreven ter voorbereiding op het rondetafelgesprek donderdag 1 juni 2023. Stelling van de propositie is dat wij voorstander zijn van een duidelijke uitlegbare en uitvoerbare Spreidingswet die zo snel mogelijk in gaat. Een wet die het doel heeft het aantal asiel-opvangplekken eerlijk over gemeenten te verdelen, solidariteit onder gemeenten te vergroten, een betere integratie van nieuwkomers te bevorderen en gemeenten die meer doen dan hun opgave daar niet voor te straffen. Wij moeten echter helaas constateren dat de huidige Wet deze doelstellingen niet gaat realiseren en/of dichterbij brengt. De Spreidingswet  die de staatssecretaris bij de Kamer heeft ingediend vertoont naar onze stellige overtuiging zodanige gebreken en is dusdanig complex dat hij onuitvoerbaar en ineffectief dreigt te worden.

In de propositie (pdf) doen we voorstellen om de Spreidingswet alsnog uitvoerbaar te maken, waarbij de doelstellingen wel behaald worden.