Nieuws

Pieter Meekels nieuwe voorzitter van de pijler Economie en Werk

Pieter Meekels is de opvolger van Willemien Vreugdenhil als voorzitter van de G40-pijler Economie en Werk. Hij was al de vicevoorzitter. Pieter Meekels is wethouder in Sittard-Geleen en coördinerend wethouder economie in Zuid-Limburg.

"Ik werk hier samen met mijn 15 collega-wethouders aan de transformatie van Zuid-Limburg, waarin de ambitie om een 100% circulaire industrie te ontwikkelen en de sociale en ruimtelijke opgave van onze grensregio, twee kanten zijn van dezelfde medaille. "

Hij is mede-opdrachtgever van de IBP-opgave ‘regionale economie als versneller’ en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu. 

Pieter Meekels wil met zijn collega’s als een team opereren op de belangrijke thema’s waarin zij het voortouw hebben:

  • ondernemerschap en sociaal ondernemerschap
  • smart cities
  • sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen
  • vitale binnensteden
  • human capital

"Ruimte laten en verbinden staan centraal in de stijl die ik als voorzitter zal hanteren. Op inhoud wil ik zelf graag meerwaarde hebben op het thema interbestuurlijke en regionale samenwerking."