Nieuws

Paul Depla nieuwe voorzitter, Ina Adema nieuwe vice-voorzitter G40

Paul Depla, burgemeester van Breda, is de nieuwe voorzitter van het Stedennetwerk G40. Depla (53) volgt Ferd Crone op, die in de zomer stopt als burgemeester van Leeuwarden en nummer drie staat op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamer.

Tijdens de netwerkdag van de G40 in Dordrecht op 15 maart 2019 werd Paul Depla bij acclamatie gekozen door het algemeen bestuur van het stedennetwerk, waarbij veertig grote steden met gezamenlijk zo’n vijf miljoen inwoners zijn aangesloten.

Dezelfde eenstemmigheid gold voor Ina Adema, burgemeester van Lelystad, die de nieuwe vice-voorzitter en penningmeester van de G40 is geworden. Adema (50) volgt Milo Schoenmaker op, voormalig burgemeester van Gouda, die medio januari voorzitter is geworden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

"Veel dank aan Ferd Crone en Milo Schoenmaker voor hun inzet voor de G40", aldus Paul Depla en Ina Adema. "Wij hopen dat we de ontwikkeling die de G40 de laatste jaren heeft doorgemaakt, met succes zullen voortzetten". Depla en Adema hebben ieder een lange bestuurlijke ervaring. Voordat hij burgemeester van Breda werd, was Paul Depla onder meer vijf jaar burgemeester van Heerlen en tien jaar wethouder in Nijmegen.

afscheid Crone

"De staat van Nederland wordt meer en meer bepaald door de kracht van steden. Zij zijn de vindplaats van de noodzakelijke en aangename voorzieningen. Dat klinkt haast vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk allerminst. Nog maar enkele decennia geleden stonden grotere steden symbool voor verloedering en verval", aldus Depla. "Bovendien zijn er nog steeds complexe maatschappelijke vraagstukken die zich vooral voordoen in de grotere steden", stelt de nieuwe G40-voorzitter. "Er is voor steden dus meer dan voldoende werk aan de winkel. Dat lukt beter als we de krachten in de G40 bundelen".

Ina Adema was onder meer zeven en een half jaar burgemeester van Veghel en zeven en een half jaar wethouder in Deventer. "Stedelijke vraagstukken zijn complex en talrijk", aldus de nieuwe vice-voorzitter. "De G40, als netwerk van grote steden met samen zo’n vijf miljoen inwoners, is dé partij bij uitstek om de belangen van de steden bij het rijk en de landelijke politiek over het voetlicht te brengen. Ik lever daar graag mijn bijdrage aan".