Nieuws

‘Overstimulering’ géén argument voor afbouw salderingsregeling

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 8 oktober het wetsvoorstel Afbouw Salderingsregeling voor kleinverbruikers ingediend. Met deze wet wordt één van de weinige maatregelen die de burger stimuleert om te investeren in lokale duurzame energie opzij geschoven. Reden voor de afbouw is de verwachting van ‘overstimulering’. Maar uit onderzoek in opdracht van het G40-netwerk blijkt dat overstimulering door behoud van de salderingsregeling niet is aangetoond. 

De minister baseert zijn wetsvoorstel op diverse onderzoeken, waaronder de door PWC uitgevoerde Evaluatieonderzoeken. Mede op grond daarvan wordt de conclusie getrokken dat er sprake is van ‘overstimulering’ als de bestaande salderingsregeling blijft voortbestaan. Het G40-netwerk heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de UVA gevraagd een second opinion uit te voeren op de PWC-onderzoeken. Conclusie: overstimulering als motivator is niet verklaard aangetoond of onderbouwd. 

Karin Dekker, G40 voorzitter Duurzaamheid:” Wij constateren dat het begrip ‘overstimulering’ in dit geval niet terecht is. De minister baseert zijn conclusie op diverse onderzoeken die allemaal voortborduren op de Evaluatieonderzoeken van PWC. Zodoende is dit begrip onterecht een geheel eigen leven gaan leiden.” 

Lokaal draagvlak

De salderingsregeling stimuleert bewoners op dit moment om zelf aan de slag te gaan. Dat zorgt voor investeringen in lokale duurzame energie en lokaal draagvlak. “In de energietransitie willen we het draagvlak onder bewoners behouden en het liefst vergroten. Afbouw van deze regeling staat haaks op de lokale inspanning die van ons als gemeenten worden verwacht tegen de achtergrond van het Urgenda vonnis”, benadrukt de voorzitter.

Lees het rapport van SEO : Second opinion onderzoeksrapporten salderingsregeling (pdf, 1 MB).