Nieuws

Oproep ministerie van BZK aan gemeenten: ‘Maak nieuwbouw aardgasvrij!’

Dat aardgas uit de nieuwbouw moet gaan verdwijnen is voor veel partijen inmiddels wel helder. De zichtbare gevolgen van de gaswinning in Groningen maken duidelijk dat we af moeten van het gebruik van aardgas voor verwarming. Geen nieuwe gebouwen aansluiten op aardgas lijkt in deze context vanzelfsprekend, toch worden er nog veel nieuwe gebouwen op aardgas aangesloten. Volgens onderzoek van Natuur & Milieu wordt de komende jaren nog 64 procent van de nieuwbouw met aardgas gebouwd.

Het regeerakkoord gaat uitgebreid in op het aardgasvrij maken van gebouwen. Ten eerste moet nog deze kabinetsperiode de nieuwbouw in beginsel zonder aardgas worden opgeleverd. Ten tweede moet ook de bestaande bouw aardgasvrij worden gemaakt. Aan het eind van de kabinetsperiode worden dertigduizend tot vijftigduizend bestaande woningen per jaar aardgasvrij gemaakt. Sinds de publicatie van het regeerakkoord is de urgentie alleen maar toegenomen. Dit is onder andere zichtbaar in de afspraken die zijn gemaakt voor de programmastart van het interbestuurlijk programma.

Er wordt gewerkt aan een wijkenaanpak om de bestaande bouw van het aardgas af te krijgen. “In deze kabinetsperiode willen we in 100 bestaande wijken aan de slag om ervaring op te doen met het aardgasvrij maken” zegt Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer gekozen voor een verbod waardoor de nieuwbouw in beginsel aardgasvrij wordt. Het duurt nog even voordat de wet ingaat, dus ook de komende jaren komen er nog gebouwen met aardgas bij. “Het is moeilijk uit te leggen dat bestaande woningen van het aardgas af gaan, als in de buurt nog nieuwe woningen met gas worden opgeleverd.” zegt Ferdi Licher. “Ik zet mij in om de wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw zo snel mogelijk in werking te laten treden. Tegelijk verzoek ik gemeenten om aan te sturen op aardgasvrij bij nieuwbouw dat nog onder de ‘oude’ wetgeving valt.”