Nieuws

Oproep 'Herstel bezuiniging jeugdhulp'

De G40-gemeenten doen een dringende oproep aan de Kamerleden en fractievoorzitters om de uitspraak van de Commissie van Wijzen te respecteren en de gemeenten in staat te stellen om mee te werken aan een kwalitatief betere jeugdhulp en een beheersbaar stelsel. De G40 spreken zich daarmee uit over de extra bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg. De G40 onderschrijft hiermee de Resolutie Randvoorwaarden voor de Hervormingsagenda Jeugd die de VNG heeft opgesteld en met 100 procent is aangenomen op de ALV van 13 januari jl. 

Lees de brief aan de Tweede Kamer (pdf)

Lees de brief aan de Eerste Kamer (pdf)