Nieuws

Oproep aan gemeenten, woningcorporaties en Rijk: creëer flexibele huisvesting voor spoedzoekers

Platform Opnieuw Thuis, VNG, Aedes en de G32 roepen gemeenten, woningcorporaties en het Rijk op om gezamenlijk werk te maken van het creëren van een voorraad tijdelijke woningen voor iedereen die snel een huis zoekt. Een nieuw woonsegment in aanvulling op de bestaande segmenten koop, sociale huur, vrije markthuur.

Op 16 juli stopt het Platform Opnieuw Thuis na 2,5 jaar met het ondersteunen van gemeenten en corporaties bij het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De asielinstroom is gedaald en de huisvestingsachterstand is ingelopen. Gemeenten, woningcorporaties en andere betrokkenen hebben zich daar de afgelopen tijd flink voor ingezet. Toch is er reden hen vandaag op te roepen de handen ineen te slaan voor alle mensen die snel woonruimte nodig hebben, de spoedzoekers.

Groeiende groep spoedzoekers

Een stijgend aantal spoedzoekers heeft net als vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel een woning nodig. Het gaat om mensen die wachten op een volgende koopwoning, die in scheiding liggen, die te maken hebben met huiselijk geweld, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen. Naar schatting 10% van de Nederlandse bevolking is op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De reguliere woningmarkt kan hier onvoldoende in voorzien. Een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen, zou voor de vele spoedzoekers uitkomst bieden.

Structurele vraag naar tijdelijke huisvesting

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties hebben de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd gericht op flexibiliteit. Denk aan De Genderhof in Eindhoven, de Archimedeslaan in Utrecht of het Startblok Riekerhaven in Amsterdam. Mooie projecten, maar zij zorgen nog niet voor een substantiële flexibilisering van de woningmarkt. Daarvoor is er erkenning nodig voor de blijvende behoefte aan woningen die je snel een dak boven je hoofd geven en je stimuleren om even later een volgende stap te maken in je leven. Tijdelijke woonruimte als een tussentijds vangnet of voorlopige opstap op de woningmarkt.

Manifest voor de spoedzoeker

Tijdens het slotevenement van het Platform Opnieuw Thuis vanmiddag in Rotterdam overhandigt Marco Florijn, ambassadeur van het platform, een manifest aan Erik Jan van Kempen, waarnemend Directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het manifest vragen we gemeenten en corporaties om flexibiliteit en tijdelijkheid een onderdeel te maken van woonvisies en prestatieafspraken met woningcorporaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vragen we de spoedzoekende doelgroep beter op de kaart te zetten en de totstandkoming van een flex-segment te stimuleren. En gemeenten, Rijk en pandeigenaren kunnen (tijdelijk) hergebruik van lege panden stimuleren.

De ondertekenaars roepen met het manifest Rijk, gemeenten en woningcorporaties op om de handen ineen te slaan voor al die mensen die snel woonruimte nodig hebben. Dat kan door het verbreden van de focus van permanent vastgoed naar een flexibel segment voor personen met spoed.