Nieuws

Ook een sterke stad ná de crisis: gemeenten Lelystad en ’s-Hertogenbosch trekken aan de bel bij de ministers van BZK en Financiën

“De vitaliteit van de steden heeft enorme effecten op de economische en sociale vitaliteit van ons land en is daarmee van landsbelang. Zonder aanvullende financiële bijdragen vanuit het Rijk, maken wij ons grote zorgen dat de sectoren die zorgen voor een vitaal maatschappelijk economisch gezonde stad onevenredig geraakt worden.”

Lees de brieven van: