Nieuws

Netwerkdag in Sittard gericht op verdieping

De G32-netwerkdag in Sittard-Geleen op 28 september stond in het teken van de verdieping van een aantal urgente stedelijke vraagstukken. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijk opvoedingsvraagstukken, deed in een werksessie van de sociale pijler een indringende oproep tot een meer hoopgevend jeugdbeleid. De samenleving staat te springen om jonge mensen die meedoen aan de maatschappij.  In de Pijler Economie en Werk is besproken wat de kracht is van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en of de overheid een rol heeft in het stimuleren van innovatie. Hoogleraar Erik Stam (Universiteit Utrecht) presenteerde de theorie van ecologische ecosystemen en Alex Jaminon van Limburg Economic Development (LED) vertelde over de praktijk in Zuid-Limburg. Volgend jaar gaat de G32 door met dit project; intervisie en kennisontwikkeling. 

In de themasessie van de fysieke pijler stond de binnenstedelijke gebiedstransformatie centraal. Hoewel geconstateerd werd dat elk gebied zijn eigen specifieke aandachtspunten en vraagstukken heeft, is ook geconcludeerd dat leren van elkaar en delen van ervaringen en aanpakken belangrijk is en kan helpen bij het vlot trekken van projecten. Dit is een van de speerpunten van het intensiveringsprogramma. Kick-off van het programma is op de Dag van de Stad.
Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler, riep alle G32-bestuurders op aanwezig te zijn op de Dag van de Stad op 30 oktober om de betekenis van de steden in het bestuurlijk overleg kracht bij te zetten.

Voorafgaand aan deze netwerkdag was er een excursie op de Brightlands Chemelot Campus. De netwerkdagbezoekers waren onder de indruk van de dynamisch ontwikkeling tot Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en materialen. De gemeente Sittard-Geleen had kosten nog moeite gespaard om deze netwerkdag goed te laten verlopen. Er was tussen station en Chemelot campus zelfs een speciale G32 shuttle service geregeld.  Al met al kan weer worden teruggekeken op een geslaagde netwerkdag met ruimte voor verdieping maar ook veel Limburgse gastvrijheid.  De volgende netwerkdag vindt plaats op 30 november in Lelystad.