Nieuws

Mona Keijzer te gast bij G40

Mona Keijzer, staatssecretaris van het ministerie van EZK, was te gast in het bestuurlijk overleg van de Pijler Economie en Werk in Schiedam. Doel van het bezoek was kennismaken en bespreken op welke onderwerpen de G40 met het ministerie kan samenwerken. Mona Keijzer is zelf wethouder geweest en kent de gemeentelijke praktijk.

Samenwerking lijkt mogelijk in de MKB-Actieagenda. Mona Keijzer beschouwt het Midden- en Kleinbedrijf waaronder veel familiebedrijven als de basis voor onze economie. Het ministerie stelt in opdracht van de Tweede Kamer een Actieprogramma op. Dit moet een gerichte en samenhangende aanpak worden op het gebied van personeel, financiering, regelgeving, toepassing van innovatie en digitalisering. De staat van het MKB wordt jaarlijks onderzocht. Hoewel de economie goed draait, lijken kleinere bedrijven niet goed mee te komen met de digitaliseringsslag. De steden willen met hun bedrijven meedenken in de Actieagenda, en er is wellicht een verbinding te maken met het G40-project ecosystemen voor MKB-innovatie, aldus Ap Reinders. Een ander belangrijk punt is personeel. Mona Keijzer deelt de zorg van de steden over de beschikbaarheid van voldoende technisch geschoold personeel. Leerlingen zouden trotser moeten kunnen worden van het volgen van een MBO-opleiding, nu worden veel VMBO-ers nog doorgeleid naar de HAVO. Mariska ten Heuw denkt dat het Rijk hierin een rol kan vervullen. In het vooroverleg hebben de steden ook aandacht gevraagd voor de ruimtelijke component van het ondernemerschap; is de huidige regelgeving toegesneden op de innovatie die het MKB doormaakt?

De G40 werkt al een aantal jaren samen met het ministerie aan de Retailagenda. De steden hebben een bredere insteek dan alleen Retail. De steden wisselen kennis en ervaring uit in de themagroep Vitale Binnensteden en hebben een aantal projecten gedaan met Platform31, zoals Concept Binnenstad, het experiment aanloopstraten en de pilot verlichte regelgeving. De gemeenten zien het als hun opgave het adaptieve vermogen van hun centra te vergroten en te ondersteunen bij een ontwikkeling van place to buy naar place to meet. Het Rijk en provincies kunnen ondersteunen in de cofinanciering van de voor veel binnensteden dure en complexe transformatieopgave, en ondersteuning van de provincie is belangrijk voor een goede regionale afstemming. Ben Tap vroeg de staatssecretaris wat ze wil doen met de aanbevelingen van Berenschot over blurring. Jos van Bree, al jaren betrokken bij de Retailagenda, had zorgen over het evenwicht tussen Retail en transformatie in de Retailagenda. Als de Retailagenda niet evenwichtig wordt uitgewerkt dreigen we het commitment van gemeenten voor de aanpak te verliezen, aldus Jos van Bree.

Mona Keijzer dankt Willemien Vreugdenhil voor de uitnodiging; het is zinvol om met de steden ervaringen uit te wisselen. Ambtelijk zijn hierover in de voorbereiding van dit overleg al wat lijntjes gelegd. Willemien Vreugdenhil geeft aan dat de G40 openstaat voor samenwerking. Zo hebben we met VNO-NCW, VNG en IPO het voorstel gedaan Laat stad en regio bruisen! en sluiten we graag aan bij de oproep van Otto Raspe van het PBL voor een economisch beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Ze nodigt Mona Keijzer uit voor een volgende G40-netwerkdag.