Nieuws

Maak vertrouwen en de menselijke maat leidend

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft op 23 november 2022 een rondetafelgesprek getiteld ‘Menselijke maat’ georganiseerd. We hebben Froukje de Jonge, vicevoorzitter van de Sociale Pijler, bereid gevonden om aan het rondetafelgesprek deel te nemen namens het G40-Stedennetwerk. Ter voorbereiding hebben we dit position paper (pdf) opgesteld.