Nieuws

Maak vaart met nieuwe Wet verplichte ggz

G32-voorzitter Ferd Crone spreekt in het tv-programma de Monitor duidelijke taal. Het is hoognodig dat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking treedt. Het aantal ernstige incidenten met verwarde en gevaarlijke personen neemt sterk toe. Familieleden moeten meer mogelijkheden krijgen om zorg af te dwingen en ook burgemeesters krijgen meer instrumenten in handen, uiteraard met bescherming via de rechter. Crone: "Stel de Wet verplichte ggz snel vast , want die geeft extra instrumenten en dat hebben we hard nodig!".