Nieuws

Kracht van de steden op Dag van de stad

Op de eerste Dag van de Stad in de Werkspoorkathedraal in Utrecht kwamen alle thema’s langs waarmee de steden te maken hebben. Als stedennetwerk was de G32 hier nauw bij betrokken, binnen onze steden komen immers de opgaven naar boven en worden de oplossingen gevonden. Die werden op de Dag van de Stad breed geëtaleerd.  En dan ging het van een samenhangende aanpak van funderingsproblemen en de daarmee samenhangende sociale problematiek in Zaanstad tot de mogelijkheden van slimme Urban data Center in Eindhoven.  En van de intensivering van binnenstedelijke gebieden waarbij verduurzaming, woningverbetering en armoedeproblematiek samenkomen tot de rol van voedsel op de stedelijke agenda waarbij gezondheid, duurzaamheid en economie elkaar ontmoeten. Er was dus volop mogelijkheid voor thematische crossovers. Door de creatieve wijze waarop de onderwerpen werden behandeld of door simpelweg als bezoeker te zappen tussen de 15 themapaviljoens en het programma van 'first' en 'last lectures'.

Veel thema’s bouwden voort op de kennis die in de afgelopen jaren is verzameld in citydeals in het kader van Agenda Stad, waarin rijk, steden en maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven nauw samenwerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook Den Haag ziet nu dat ze meer moet samenwerken met steden en regio’s. “De one size fitts all aanpak past niet meer. Dat citydeals nu de waardering krijgen in het regeerakkoord is honderd punten voor het kabinet”, aldus Ferd Crone, voorzitter van de G32  in het op 30 oktober verschenen Dagblad van de Stad.  De samenwerking van de steden met het Rijk was ook onderwerp van gesprek in het ‘bestuurdersprogramma’, een besloten sessie waar G32-bestuurders samen met vertegenwoordigers van onder meer de G4, VNG, VNO NCW en verschillende departementen op basis van het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ verkenden wat een gezamenlijke agenda van Rijk en stedelijke regio’s zou moeten zijn de komende jaren.

De kracht van de stad kwam dus breed aan bod in deze Dag van de Stad. Een meer uitgebreide impressie vindt u binnenkort op www.dedagvandestad.nl.