Nieuws

Klimaatakkoord: beloon het enthousiasme van de steden

Het Stedennetwerk G40 onderschrijft de doelstellingen van de vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord en heeft dan ook een actieve rol gespeeld aan de verschillende tafels.

De deelnemers aan de tafels hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om afspraken te maken over hoe we de doelstellingen voor minder CO2-uitstoot in Nederland gaan halen. De G40 constateert dat er nog veel moet gebeuren in de uitwerking, zoals bij mobiliteit en in de industrie. Ook moet meer duidelijkheid komen over de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van de energieinfrastructuur. Maar zeker bij de sectortafel Gebouwde Omgeving is een forse slag gemaakt. Steden zijn immers al volop bezig met het verduurzamen van zowel bestaande als nieuwe woningen.

In de gebouwde omgeving zien we mooie ambities en concrete plannen, zowel in het Klimaatakkoord als bij gemeenten van Nederland. Voorzitter Ferd Crone van de G40: ‘Positief is dat er een ‘lening op het huis’ komt – woonkostenneutraal – voor huiseigenaren die hun woning willen aanpassen. Daarnaast zullen er meer financieringsmogelijkheden moeten komen, niet alleen van banken’. De G40 wil ook dat er meer mogelijkheden voor leningen komen voor de lagere inkomens. ‘Anders staan die buitenspel en blokkeer je de vooruitgang van de transitie’, aldus Crone.

De doelstellingen van het Klimaatakkoord houden in dat in de aanloop naar 2050 gemiddeld 200.000 woningen en andere gebouwen per jaar aardgasvrij moeten worden. Daarom is het goed dat inmiddels maar liefst 75 gemeenten zich vóór de sluitingsdatum van 1 juli 2018 bij het ministerie van BZK hebben aangemeld voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Dit is hét bewijs dat de G40 steden en ook andere gemeenten de verduurzaming uiterst serieus nemen en willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Het was uiteraard bekend dat het ministerie slechts financiering beschikbaar heeft gesteld voor maximaal twintig deelnemende gemeenten. Maar dat betekent nu dus dat vijfenvijftig supergemotiveerde gemeenten buiten de deur worden gehouden. Ofwel, dat is een gemiste kans.

‘Wij zeggen tegen het kabinet: beloon nou alle aangemelde gemeenten, ga op 75 plekken aan de slag’, aldus voorzitter Cora-Yfke Sikkema van de themagroep Duurzaamheid van de G40. ‘Wanneer je als rijk daarin investeert, doe je via de gemeenten iets concreets en tastbaars voor de inwoners. Zo ontstaat er draagvlak voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Het is een investering die zichzelf terugverdient’.