Nieuws

Kabinet, maak nu eindelijk werk van een eerlijke verdeling van het gemeentefonds

Van een rondgang langs de steden leerden wij, dat het steeds meer moeite kost om de lokale begrotingen rond te krijgen. Dat heeft directe gevolgen voor onze inwoners. Het is niet alleen een gevolg van de ‘koek’ die niet groot genoeg is, belangrijke oorzaak is ook een onrechtvaardige verdeling van de middelen uit het gemeentefonds. Vandaag stuurden wij daarom een brief naar de minister van BZK. In de brief bepleiten wij dat een nieuw Kabinet werk maakt van een eerlijke verdeling van het gemeentefonds. Nu klopt die verdeling aantoonbaar niet en dat is al langere tijd het geval. Steden en hun regio’s zijn de motoren van onze samenleving. Willen we als steden samen met het Kabinet kunnen werken aan doelstellingen van bijvoorbeeld de energietransitie, woningbouwopgave, ondersteuning van kwetsbare mensen en werkgelegenheid, dan zal die kaalslag echt een halt moeten worden toegeroepen. Dat is in het belang van iedereen.

Lees de Kamerbrief (pdf)