Nieuws

Jos Wienen nieuw lid dagelijks bestuur G32

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, is op 1 juni aangetreden als lid van het dagelijks bestuur van de G32. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met zijn kandidatuur.  Jos Wienen neemt de plek in het dagelijks bestuur over van Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem. 
Jos Wienen is al vele jaren actief binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in tal van andere, regionale, samenwerkingsverbanden. Hij is zeer gemotiveerd om nu ook als lid van het dagelijks bestuur van de G32 aan de slag te gaan en zich in te zetten voor het belang van de stad:

Op dit moment ben ik bijna een jaar burgemeester van Haarlem. Ik ervaar dagelijks de specifieke vraagstukken waar wij als grote steden voor staan. Om maar een paar zaken te noemen: de komende energietransitie en de operatie om vervangende energiebronnen voor het aardgas te vinden, het vinden van passend en eigentijds instrumentarium voor die woonwijken waar sociale vraagstukken groot zijn en die, wat ook uit het recent uitgebracht onderzoek van Platform31 blijkt, nu weer achteruitgang dreigt. Hoe komen we hier samen met corporaties, bewonersgroepen en andere betrokkenen tot nieuwe en gedragen oplossingen. Zeker nu financieel de mogelijkheden minder zijn geworden. Hoe kunnen wij als steden het gevoel van veiligheid van onze inwoners vergroten. En heel essentieel: wat zijn nieuwe vormen van eigentijds bestuur met een zo groot mogelijke eigen invulling kracht voor onze inwoners.

Vanzelfsprekend beschik ik door mijn huidige en vorige functies over een  breed en veelzijdig netwerk. Ik weet hoe belangrijk dat is om, als het nodig is, snel te kunnen schakelen.  Ik meen vanuit mijn ervaring en contacten het G32 bestuur een passende bijdrage te kunnen geven.”