Nieuws

Inbreng gemeenten debat Tweede Kamer over financiële en bestuurlijke verhoudingen

Op 7 april 2022 debatteert de Tweede Kamer over financiële verhoudingen en positie lokaal bestuur. De G40 schetst samen met de VNG en de netwerken G4, M50, P10 en K80 in een brief het contrast tussen de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan en de financiële positie die het Rijk hun daarbij geeft. De nieuwe colleges moeten er nu al rekening mee houden dat vanaf 2026 de financiële ruimte krimpt. Daarmee wordt het erg ingewikkeld om met de partners met wie gemeenten de opgaven aan willen pakken,  afspraken voor investeringen voor de lange termijn te maken. Iets wat toch echt wel nodig is willen we die tot een succes brengen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer (pdf)