Nieuws

Hoe kom je tot een veerkrachtige stad?

Hoe kun je je als stad wapenen tegen grote tegenslag zoals natuurgeweld, rellen en aanslagen, het verlies van een industrietak? Dat thema staat centraal in het actuele deelcongres De Veerkrachtige Stad op de Dag van de Stad in Amersfoort. “Overheidsinzet en inzet samenleving moeten met elkaar in balans zijn.”

Professor Ira Helsloot van Crisislab (Radboud Universiteit) en projectleider voor de City Deal Zorg voor een veilige stad neemt de bezoekers mee in de wereld van crisisbeheersing.

Als kleuters behandeld

Hoe reageer je snel en adequaat op een noodsituatie, en hoe kun je op de langere termijn sterker uit een crisis komen? “De veerkracht van de samenleving na incidenten wordt stelselmatig onderschat door de overheid”, stelt Helsloot. “Nederlanders worden daardoor vaak als kleuters behandeld. Ze gaan zich dan ook zo gedragen, waardoor het openbaar bestuur weer denkt dat het inderdaad kleuters zijn. Hoe komen we nu uit die vicieuze cirkel? Dit probleem speelt natuurlijk ook breder in de participatiesamenleving.”

Stad in balans

Volgens Helsloot is het van belang deze vraag aan te pakken. “Dit is relevant omdat de stad in balans vereist dat ook de overheidsinzet en de inzet van samenleving met elkaar in balans zijn.” Samen met bezoekers van het deelcongres zal hij in een situation room reageren op oplopende sociale onlusten in de stad. Er moet worden gereageerd in een snelkookpan.

Natuurlijke veerkracht van de samenleving

Naast Helsloot zijn er in De Veerkrachtige Stad meer sprekers. Veiligheidsexpert Ruud Bitter leidt een workshop over hoe je als overheid beter kunt omgaan met de natuurlijke veerkracht van de samenleving. Chief Resilience Officers Anne-Marie Hitipeuw (Den Haag) en Arnoud Molenaar (Rotterdam) laten de kansen zien die het ontwikkelen van integrale resilience-strategieën voor je stad oplevert. Verder zijn er verschillende workshops over klimaatadaptatie van Arcadis, Samen Klimaatbestendig en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Meer informatie

Nog één week en dan is het zover. Op 29 oktober vindt voor de tweede keer de Dag van de Stad plaats. Een onmisbaar evenement voor ambtenaren, bestuurders, actieve burgers, ondernemers en medewerkers van kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties. Wees er snel bij om nog een kaartje te bemachtigen. Voor de G40-gemeenten is de toegang gratis. Op www.dedagvandestad.nl vindt u alle informatie over het programma, de sprekers, de thema’s, inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier.