Nieuws

Herstel van binnensteden

Wat is er nodig voor een vitale en duurzame binnenstad?

Binnensteden zijn een belangrijke economische motor voor de regio én het centrum van een samenleving. Corona heeft bestaande knelpunten in binnensteden en dorpskernen versterkt, en maakt het nog belangrijker dat we met een nieuwe blik naar binnensteden kijken. Wat is er nodig om de knelpunten aan te pakken en kansen te verzilveren en te komen tot duurzaam economisch herstel en toekomstbestendige binnensteden? Van gemeenten zelf en van provincies en het Rijk?

De publicatie van Platform31 - tot stand gekomen in opdracht van de G40 en in nauwe samenwerking met de VNG, in het kader van de taskforce Economisch Herstel - gaat allereerst in op de knelpunten die nu spelen in de binnenstad en waarom het nodig is hierbij in te grijpen. Nu de economische motor heel duidelijk morrelt, kan dat ook de bredere functie van de stad (als hart) doen haperen. Vervolgens bespreken we de agenda voor de toekomstige binnenstad: hoe kunnen we de knelpunten aanpakken, kansen aangrijpen en samen werken aan duurzame vitaliteit? Het aanpakken van de binnenstad is een samenspel tussen de verschillende binnenstadspartijen. De gemeente is niet alleen betrokken in het samenspel op verschillende manieren (meervoudig sturen), maar heeft daarnaast ook een arrangerende rol in het samenspel als geheel. Want een goede samenwerking is geen gegeven: net als bij spiermassa groeien de verbindingen met gebruik en nemen ze af bij stilstand. Samenwerken is werken (en dus een werkwoord). Wat staat samenwerkende partijen te doen om de economische motor te doen draaien en het hart te doen kloppen? Tot slot gaan we na wat deze agenda specifiek van gemeenten en van provincies en het Rijk vraagt.

Lees de publicatie