Nieuws

Groeikracht voor de stedelijke regio's. Zes speerpunten van de G32 voor volgende regeringscoalitie

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Ook de G32 heeft de belangrijkste punten voor het nieuwe regeerakkoord opgesteld.  Het overkoepelende thema is ‘Groeikracht voor de stedelijke regio’s’. De zes speerpunten van onze lobby-agenda zijn gericht op het versterken van de samenwerking in de regio,  een investeringsfonds voor de steden (onder andere energietransitie), één  regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de doorontwikkeling van het sociaal domein, versterking het lokaal veiligheidsbeleid  en verruiming van de financiële armslag voor de steden.

Lees de zes speerpunten voor de volgende regeringscoalitie (pdf)

Op de komende netwerkdag op 16 februari in het VNG-gebouw in Den Haag zal er tussen 15.30-17.00 uur een politiek debat plaatsvinden met kandidaat-kamerleden van acht partijen over onze lobby-agenda. Alle bestuurders van de G32 steden zijn uitgenodigd om dit debat bij te wonen.