Nieuws

Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten

Steeds meer huishoudens komen in de problemen vanwege de toenemende inflatie en de hoge energieprijzen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een aantal landelijke maatregelen aan, zoals een tijdelijk Noodfonds Energie en een prijsplafond. In afwachting van en in aanvulling op deze landelijke maatregelen voelen veel gemeenten zich genoodzaakt om voor hun inwoners een lokaal noodfonds in te stellen en/of andere inkomensondersteunende maatregelen te treffen omdat zij constateren dat hun inwoners financieel in de knel komen.

Op verzoek van de G40 ambtelijke themagroep Armoede en Schuldhulpverlening deed Platform31 een eerste verkenning met en voor de G40-gemeenten rond de maatregelen die gemeenten optuigen vanwege de groeiende schuldenproblematiek van hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het onderzoek beschrijft:

  • waarom gemeenten maatregelen invoerden,
  • welke problemen ze daarbij tegenkomen,
  • wat goed gaat,
  • waaraan gemeenten in hun uitvoering behoefte hebben en 
  • hoe een zestal gemeenten het concreet heeft aangepakt.

Download het onderzoek Gemeentelijke noodfondsen voor energiekosten (website Platform31)