Nieuws

G40 zeer blij met moties VvE-verduurzaming

De G40 gemeenten zijn zeer blij met de moties die dinsdag 18 april door de Tweede Kamer zijn aangenomen om de regels rond Verenigingen van Eigenaren (VvE) aan te passen. Deze aanpassing maakt de verduurzaming van complexen mogelijk en eenvoudiger. De G40-themagroep duurzaamheid heeft actief bepleit om de regels aan te passen. Momenteel is het immers voor bewoners in een VvE bijzonder ingewikkeld om te verduurzamen.

Voor VvE’s is verduurzaming geen formele taak. Dat maakt dat een investering in bijvoorbeeld gevelisolatie of een duurzaam warmtenet een complexe besluitvorming vereist vergeleken bij het onderhoud. Vaak is actieve instemming op een ledenvergadering van tweederde van alle leden nodig. Bij complexen met bijvoorbeeld 200 bewoners is het sowieso een uitdaging om zoveel mensen op een ledenvergadering te krijgen.

Waar een VvE uiteindelijk besluit te verduurzamen, lopen ze vaak vast in een juridisch moeras. De verduurzaming raakt immers vaak zowel private als gemeenschappelijke delen van een wooncomplex (de zogenaamde splitsingsaktes). De vraag bij bijvoorbeeld een nieuw warmtenet in een complex over van wie wat is, en wie waar over gaat, is bijna onoplosbaar.

Tenslotte is de financieringsregeling van het Warmtefonds gemaakt voor individuele huiseigenaren, niet voor VvEs. Hierdoor worden VvE leden benadeeld.

De moties van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) lossen dit op. De moties zijn dinsdag 18 april in stemming gebracht en kregen allen een meerderheid van de Kamer achter zich. Het is nu aan het kabinet om de moties uit te voeren. De G40-gemeenten denken hier graag over mee.

Aangenomen moties:

  • Motie 32813 nr. 1198 om via een landelijke regeling, een normale meerderheid voldoende te maken bij VvE’s bij besluiten over verduurzaming.
  • Motie 32813 nr. 1199 om de financieringsmogelijkheden van het Warmtefonds te verbeteren voor VvE’s.
  • Motie 32813 nr. 1200 om met modelregelementen de verduurzaming bij VVEs te vereenvoudigen
  • Motie 32813 nr. 1201 om met landelijke regelgeving de complexiteit van splitsingsaktes bij VvE’s weg te nemen.