Nieuws

G40 vraagt samen met de G4, M50 en P10 aandacht bij de Tweede Kamer voor eerlijke financiële verhoudingen

Tijdens de recente ledenvergadering van de VNG werd de resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’ met algemene stemmen aangenomen. De resolutie bevat een gezamenlijke oproep van G4, G40, M50 en P10 aan het huidige en nieuwe Kabinet. De huidige financiële verhoudingen leiden bij de achterbannen van de vier koepels tot een steeds grotere druk op de begrotingen. Met de in de resolutie voorgestelde maatregelen wordt de verhouding tussen Rijk en gemeenten gelijkwaardiger en vooral ook eerlijker. We moeten af van de ‘rommel maar wat aan’-financiering, zoals de voorzitter van de VNG het eerder uitdrukte. De vier koepels hebben hun resolutie inmiddels ook naar de Tweede Kamer gestuurd en gevraagd de inhoud te betrekken bij het debat over de begroting van het ministerie van BZK.

Lees de brief aan de Tweede Kamer.