Nieuws

G40 vraagt aandacht voor maatregelenpakket verduurzaming gebouwde omgeving

Begin juni hebben de 44 grootste gemeenten (G40 en G4) opnieuw aandacht gevraagd voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Samen met o.a. Aedes, NVDE, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Geothermie Nederland, Warmtenetwerk en HIER deden zij een oproep met hierin aan aantal concrete voorstellen.

Karin Dekker: “Onze gemeenten en partners zijn hard bezig om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Bij de uitvoering hebben we steun en dekking van het Rijk nodig. Om te beginnen vragen we om duidelijkheid over het budget voor 2022. Dat is tot op heden nog niet geregeld en de motor dreigt stil te vallen. Daarnaast hebben we een concreet pakket ontwikkeld met mogelijke maatregelen die helpen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord realiseren.”