Nieuws

G40 roept de Kamer op te investeren in krachtige steden en sterke regio’s

Steden hebben een belangrijke rol bij het zorgen voor brede welvaart in stad en regio. De G40 roept daarom de Tweede Kamer op bij het kabinet aan te dringen op uitvoerbaarheid van rijksbeleid. Met als uitgangspunt de door de minister opgestelde Uitvoerbaarheidstoets Decentrale overheden (UDO). Waarbij taken en middelen in balans zijn en geïnvesteerd wordt in lokale organisatiekracht.

  • Op dinsdag 24 oktober vergadert de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het versterken van lokaal bestuur.  
    De G40 vraagt de Kamer om te controleren dat de Actieagenda Lokaal Bestuur en de UDO’s goed worden ingezet. Rijksbeleid moet werken voor de aanpak van maatschappelijke opgaven en voor de inwoners voor wie het bedacht is. Dit kan alleen met wetgeving die uitvoerbaar is voor gemeenten, met passende financiering en mogelijkheden voor regionaal maatwerk. Om dit te bereiken is het vroegtijdig betrekken van gemeenten nodig. De G40-steden hebben de praktijkervaring en slagkracht om daarover mee te denken.
  • Op woensdag 25 oktober vergadert de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over het adviesrapport ‘Elke regio telt’.  
    Werken aan brede welvaart voor onze inwoners vraagt om maatwerk en toereikende, ontschotte middelen. G40-steden zijn vaak trekkers van regionale samenwerking in hun regio, met in veel gevallen een centrumfunctie voor de omliggende gemeenten. Dit is veel werk en vraagt veel onderlinge afstemming in regio’s.
    De G40 pleit daarom voor om passend mandaat en vergoeding om steden in staat te stellen hun regionale rol op zich nemen. Dit helpt de slagkracht en uitvoerbaarheid te vergroten van de aanpak van maatschappelijke opgaven in de regio.

Lees hier de gehele inbreng van de G40 (pdf).