Nieuws

G40 overwegend positief over contouren nieuw Inburgeringsbeleid

Samen met de VNG, G4 en Divosa is de G40 direct betrokken geweest bij het vormgeven van de contouren voor de nieuwe wet Inburgering die op 1 juli 2020 van kracht wordt. De contourenbrief  is op maandag 2 juli naar de Tweede Kamer gestuurd en de G40 heeft ook samen met de andere partijen op 2 juli een reactie op die brief (pdf) gestuurd naar de woordvoerders van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De strekking van de brief is overwegend positief omdat de standpunten van gemeenten in de brief van de minister geland zijn. Bovendien verwelkomen wij de uitspraak van de minister dat hij deze samenwerking met gemeenten wil continueren bij de uitwerking van deze contouren. Een groot risico zien wij voor de korte termijn omdat – hoewel de minister in de brief aangeeft dat er middelen komen in 2019 – de continuïteit van de huidige intensieve begeleidingstrajecten in het gedrang kunnen komen. Het geld is namelijk alleen voor pilotgemeenten en niet voor alle gemeenten. Dat betekent dat de kans groot is dat trajecten voor het huidige en nieuwe bestand inburgeraars stopgezet moeten worden en kennis weglekt omdat personeel ontslagen moet worden. Dit is zeer onwenselijk, daarom willen wij hierover nader in gesprek met de minister.