Nieuws

G40 ondersteunt amendement toevoeging van de gaswet aan wettenlijst Crisis- en Herstelwet

Donderdagavond 13 december debatteert de Tweede Kamer over de Wijziging van de Crisis- en Herstelwet (CHW) in verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik. Door de fracties van de ChristenUnie en D66 is een amendement ingediend dat verzoekt de Gaswet toe te voegen aan de lijst van wetten waarvan op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en Herstelwet mag worden afgeweken voor experimenten ten behoeve van duurzame ontwikkeling in de fysieke leefomgeving.

De steden van het G40 stedennetwerk ondersteunen dit amendement van harte, en hebben de woordvoerders CHW in de Tweede Kamer gevraagd het amendement te steunen.

Voor de energietransitie in de bestaande bouw is één van de knelpunten het staken van de levering van aardgas met het doel aan te sluiten op een warmtenet of op een andere energievoorziening. De Gaswet maar ook andere wetten bieden vrijwel geen ruimte om te ontkoppelen van het aardgasnet. Het onderbrengen van de Gaswet in de CHW biedt onder meer veel experimenteerruimte aan gemeenten. Gemeenten kunnen daarmee leren hoe wijken van het aardgas af kunnen, zowel procedureel als inhoudelijk.

Voor het amendement klik hier (pdf) en voor de volledige brief klik hier (pdf).