Nieuws

G40: Nederland verwacht betere afspraken tussen nieuw kabinet en gemeenten

De G40 roept een nieuw kabinet op om gemeenten meer uitvoeringskracht te geven

De G40 – het netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland – had vandaag op zijn netwerkdag een duidelijke boodschap voor de (in)formateur(s): zet bestaande tekortkomingen in de relatie tussen gemeenten en kabinet op de agenda:

  • Het is in het belang van elke inwoner en ondernemer als de gemeente zijn uitvoeringskracht ten volle kan inzetten;
  • Daar hoort bij dat goed wordt nagedacht – en besloten! – over de versterking van de positie van gemeenten;
  • Dat betekent dat het kabinet de instrumenten en de financiën aanreikt om beleid en regelgeving adequaat op regionaal niveau te kunnen regelen.

Een nieuw kabinet, van welke samenstelling dan ook, doet er goed aan om betere afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden die bij de gemeenten liggen. Alleen dan kunnen de wensen en zorgen van de Nederlandse bevolking goed worden geadresseerd. Tot nu heeft ‘Den Haag’ het te vaak gelaten bij het over de schutting kiepen van taken en verantwoordelijkheden, zonder de daarbij horende bevoegdheden en financiën goed te regelen. De G40 wil af van die lappendeken aan regelingen en bestuurlijke drukte.

Dat betekent werk aan de winkel. Zo is de laatste jaren helaas gebleken dat ‘Den Haag’ nogal eens met wetten en regels komt die in de praktijk niet goed uit te voeren zijn. De toeslagenaffaire, woningbouw, drempels voor het MKB en energietransitie zijn daar voorbeelden van: het gaat mis of zit vast in de spreekwoordelijke modder. En dan de jeugdzorg: het kabinet komt met ‘0’ over de brug, waardoor gemeenten inwoners niet goed kunnen helpen.

Wat de G40 betreft is het nieuw te sluiten regeerakkoord een nieuwe kans om het goed te regelen; wij staan dan ook klaar om de (in)formateurs met raad en daad terzijde te staan om een efficiëntere samenwerking tussen overheden te organiseren die zal leiden tot meer tevreden burgers en ondernemingen.

Alleen zo kan Nederland efficiënt en doortastend worden geregeerd en georganiseerd. Met het belang van de burger steeds op 1.