Nieuws

G40 kiest nieuwe bestuurders

Boter bij de vis blijft motto richting kabinet

Het Stedennetwerk G40 heeft tijdens een druk bezochte tweedaagse conferentie in Putten nieuwe bestuurders gekozen. De bijeenkomst stond in het teken van een nieuwe bestuursperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2018, de daarop volgende coalitieonderhandelingen en de installatie van nieuwe colleges van B&W in tal van grote steden.

Ook hebben de leden van de G40, het netwerk van veertig grote steden in Nederland met in totaal rond de vijf miljoen inwoners, uitvoerig de belangrijkste bestuurlijke en politieke onderwerpen voor de komende jaren besproken.

‘Richting kabinet blijft boter bij de vis ons motto, zoals wij aangaven rond de kabinetsformatie’, benadrukt voorzitter Ferd Crone van de G40. ‘Wij hebben grote tekorten op met name het sociaal domein en dat raakt onze inwoners rechtstreeks. We wíllen als steden wel bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven, maar zo lang er tekorten zijn, kúnnen wij eenvoudigweg niet’.

Wisseling van de wacht

Diverse wethouders namen het stokje over van hun voorgangers. Harriët Tiemens (Nijmegen) is Jop Fackeldey opgevolgd als voorzitter van de Fysieke Pijler, terwijl Maaike Veeningen (Almere) vice-voorzitter werd. Mattias Gijsbertsen (Groningen) is de nieuwe voorzitter van de Sociale Pijler, ter vervanging van Jeroen Olthof, met Marleen Damen (Leiden) als vice-voorzitter. Willemien Vreugdenhil (Ede) is herkozen als voorzitter van de Pijler Economie en Werk, geflankeerd door Pieter Meekels (Sittard-Geleen). Daarnaast trad een aantal wethouders aan als nieuwe trekker van uiteenlopende themagroepen van de G40.

‘Sommige nieuwe colleges zijn nog maar nauwelijks of nog niet eens officieel geïnstalleerd. De forse opkomst van bestuurders tekent de eenheid en verbindende kracht van ons netwerk’, aldus  Ferd Crone.

voorzitters pijlers G40
Harriët Tiemens (Fysieke Pijler), Mattias Gijsbertsen (Sociale Pijler) en Willemien Vreugdenhil (Pijler Economie en Werk)