Nieuws

G40 doen aanbod aan nieuw kabinet: meer samenwerking steden en Rijk voor slimme duurzame verstedelijking

 

Cover Slimme duurzame verstedelijkingNederland kent een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving, die snel en concreet moeten worden opgepakt. Door de huidige versnipperde aanpak komt realisatie in gevaar. De G40 hebben een grote regionale spreiding en met elkaar zo’n 5 miljoen inwoners, en kunnen in samenwerking met G4 en VNG een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de benodigde transities. Daarom bieden zij het Rijk aan om nauw samen te werken. Door anders te programmeren en met sneller opschalen van beschikbare technologie kan de totale investeringslast worden beperkt. Deze aanpak biedt bovendien grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit vergt een investering van 1 miljard euro.  

Om succesvolle innovaties sneller te kunnen opschalen en meer effect te sorteren, is meer samenhang en regie nodig. Door betere samenwerking met Rijk, VNG en de vier grote gemeenten (G4) én met inzet van digitale oplossingen wil het stedennetwerk G40 de gezamenlijke uitdagingen integraal oppakken. Om dat te kunnen realiseren, doet zij een concreet aanbod aan een nieuw kabinet, dat vandaag is gepubliceerd: ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’.

 Uitvoeringskracht

Met haar uitvoeringskracht is de G40 voor het Rijk dé realisatiepartner bij uitstek en met de G4 als innovatiepartner en de VNG wordt samengewerkt om kennis en digitale toepassingen breed te verspreiden, ook in regio’s en kleinere gemeenten. Dat bevordert economisch groei en regionaal herstel en zorgt dat iedereen toegang heeft tot de informatiesamenleving. Daarbij geeft dit het Nederlandse industrie- en techbedrijven een betere exportpositie in digitale en duurzame oplossingen. Het voorstel heeft daarom brede steun vanuit het bedrijfsleven.

Rapport

Met gezamenlijke investeringen, betere samenwerking en gecoördineerde uitvoering zijn we als Nederland in staat onze maatschappelijke uitdagingen in verstedelijking, klimaat en mobiliteit met inzet van technologie snel, coherent en effectief van oplossingen te voorzien. Gemeenten en bedrijfsleven staan klaar om met een nieuw kabinet de handen ineen te slaan en te investeren, te leren van elkaar en toe te passen. Het rapport ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’ (pdf, 10 MB) en de bijlage Geanalyseerde beleidsprogramma’s en rapporten (pdf, 1 MB) kunt u hier downloaden.

wethouder Maarten Burggraaf"Digitalisering helpt om maatschappelijke vraagstukken beter op de kaart te zetten en effectief te handelen." Maarten Burggraaf, wethouder Dordrecht

 

 

 

wethouder Willems"Als gemeenten zetten wij ons in om de opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving zo effectief mogelijk te verwezenlijken. Dat doen we  met behulp van slimme digitale oplossingen. Maar logischerwijs vanuit een lokale bril. Om succesvolle innovaties vanuit gemeenten snel landelijk op te kunnen schalen is meer regie en samenhang nodig. Door als Stedennetwerk G40 gezamenlijk met het Rijk, de VNG en de vier grote gemeenten gezamenlijk te investeren in digitale innovaties, hiervan te leren en uiteindelijk landelijk te institutionaliseren zijn wij als overheid in staat onze maatschappelijke uitdagingen in verstedelijking, klimaat en mobiliteit met inzet van technologie snel en effectief van oplossingen te voorzien."  - Wim Willems, wethouder Apeldoorn / voorzitter themagroep Smart cities G40

logo FME"Een slimme stad is niet mogelijk zonder slimme technologie. De inzet van o.a. data, sensoren en algoritmes biedt oplossingen om de CO2-uitsoot te verminderen, de doorstroming te verbeteren en de fysieke veiligheid binnen steden te bevorderen. Hiervoor dient het onderwerp Smart City een volwaardige en integrale plek te krijgen in de nieuwe kabinetsaanpak rondom duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Daar heeft het de laatste jaren echt aan ontbroken."  Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME

logo BTG "BTG werkt vanuit de triple helix gedachte en daarin werken het bedrijfsleven en de overheid hecht samen. Ook in een slimme stad komen verschillende disciplines bij elkaar. De Smart City leunt op de pijlers sensoriek, IoT-devices en alle data die ze opleveren. Vanzelfsprekend is connectiviteit essentieel om al die data bijeen te brengen en vervolgens te verrijken." - Petra Claessen, CEO BTG/TGG

NLDigital "Digitalisering is de basis voor een duurzame economie en maatschappij. Dit stuk laat zien hoe verschillende uitdagingen gezamenlijk door alle bestuurslagen kunnen worden aangepakt. Van gemeente tot rijksoverheid zien we kans om zowel de digitale transformatie te versnellen als uitdagingen aan te pakken in mobiliteit, energie en woningbouw."Lotte de Bruijn, algemeen directeur NLDigital.

logo iPoort"Digitalisering raakt het hart van de Nederlandse samenleving en om duurzame verbindingen te creëren met bestuurders en ambtenaren binnen de overheid en gemeenten, zal deze versnelling hard nodig zijn. Kennisoverdracht rondom innovatie en digitalisering zal ook een positieve impact hebben op digitale weerbaarheid wat de leefbaarheid van steden ten goede zal komen. iPoort kan in dit proces een leidende rol gaan vervullen. Het iPoort Bestuur en de RvA van iPoort zijn er gereed voor om dit traject op te starten." -  Frits Bussemaker, voorzitter RvA iPoort 

  • Bekijk de filmpjes van de wethouders Burggraaf (Dordrecht), Willems (Apeldoorn), Keulen (Heerlen), Dortmans (Helmond) en Van Willigen (Zwolle).

 

 

wethouder Burggraaf wethouder Willems

 

 

 

 

 

Wethouder Keulenwethouder Dortmans

 

 

 

Wethouder van Willegen