Nieuws

G40 biedt nieuw kabinet partnerschap aan

De G40 heeft kort geleden bewindslieden van het nieuwe kabinet in felicitatiebrieven uitgenodigd voor een spoedig gesprek over partnerschap tussen het Rijk en de veertig steden uit het netwerk. In de brieven, gericht aan onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plus een heel aantal vakministers en staatssecretarissen, benadrukt de G40 dat er geen tijd te verliezen is om de ambitieuze toekomstplannen van dit kabinet te realiseren.

Het coalitieakkoord spreekt van een sterke en dienstbare overheid met oog voor de menselijke maat. Een overheid die begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar is.

De G40 stelt dat steden krachtige partners vormen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de inwoners en ook in de regionale samenwerking die voor tal van opgaven relevant is.

"Investeren in onze steden is direct investeren in de meer dan vijf miljoen inwoners voor en met wie wij elke dag werken", aldus de G40.

Het Stedennetwerk agendeert in de brieven ook punten van zorg die voor inwoners en ondernemers de komende decennia ingrijpende gevolgen hebben. Dat varieert van de financiële positie van steden tot aan de klimaatplannen, de energietransitie en de woningbouwopgave.

Ook in het Sociaal Domein kaart de G40 heikele dossiers aan, zoals de bestrijding van armoede en de aangekondigde extra bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. Op dit laatste punt heeft de G40 samen met de VNG ook de noodklok richting de Tweede Kamer geluid.

Verder biedt de G40 op economisch gebied onder meer aan met private en publieke organisaties nieuwe verdienmodellen en binnenstadinnovaties te ontwikkelen, waardoor de exploitatie van horeca, cultuur, detailhandel en toerisme toekomstbestendig wordt.