Nieuws

G4 en G40 steden uiten zorgen over aanpak hervorming Jeugd

Te veel kinderen krijgen nu nog niet de hulp die ze nodig hebben. Er moeten betere hulpverlening en een financieel beheersbaar stelsel komen. Momenteel lopen er daarom gesprekken met het kabinet over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Over de inhoud zijn kabinet, G4 en G40 steden het eens: er moet iets gebeuren om de jeugdhulp in de toekomst voldoende beschikbaar te houden voor de kinderen en gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

Maar de uitwerking van de Hervormingsagenda gaat gepaard met een grote bezuinigingsopdracht. De G4 en G40 steden maken zich daar zorgen om. Op basis van huidige afspraken verwachten G4 en G40 dat de geplande besparing van 1 miljard door gemeenten, alleen mogelijk is met grote nadelige gevolgen voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Ook is het de vraag of de besparing niet tot toenemende kosten elders zal leiden. Dit blijkt uit een financiële analyse naar de impact hervormingsagenda gedaan door zeven van onze steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Amersfoort, Tilburg).

G40 voorzitter Paul Depla vindt het belangrijk dat de Kamerleden zich realiseren dat er 1 miljard euro wordt bezuinigt op een budget van circa 5,5 miljard euro. “We zien dat de hulpvraag in onze steden al jaren blijft groeien in plaats van dalen. Dat vraagt om intensieve samenwerking door betrokken partijen. Daar past niet bij dat bij voorbaat zoveel bezuinigd wordt op de jeugdhulp, dat gaat onherroepelijk ten koste van de kwaliteit en dus van de jongeren.  Zij verdienen de hulp te kunnen krijgen die ze nodig hebben, dat zou voorop moeten staan. Als G40 willen we samen met het rijk en partners aan duurzame oplossingen werken, anders blijven we pleisters plakken.”  

Utrechtse G4-wethouder Dennis de Vries (jeugd): “Uiteraard werken we graag mee aan hervormingen voor een beter en betaalbaar stelsel, want verbetering is hard nodig. Maar van zo’n grote hap uit het budget van jeugdzorg verwachten we dat het grote effecten heeft op de kwaliteit. Dat mag niet gebeuren. Niet de besparing, maar het belang van de jeugd zou leidend moeten zijn bij het opstellen van de Hervormingsagenda. We willen dan ook dat er pas door het Rijk bezuinigd wordt op jeugdhulp als er naar de gevolgen is gekeken en hier heel goede afspraken over zijn gemaakt in de Hervormingsagenda Jeugd.”

Met die oproep hebben G4 en G40 samen een brief aan de woordvoerders Jeugd van de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer gaat maandag 21 november met staatssecretaris van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) in debat over de VWS rijksbegroting op het onderdeel Jeugd. De G4 en G40 steden hopen dat de overwegingen uit de betreffende brief daarin meegenomen zullen worden.